Bizler, yıllardır binbir emekle oluşturduğumuz yerleşim alanlarımıza ve hayatlarımıza dönük “rant amaçlı dönüşüm” tehdidi karşısında Adalet Arayan Mahalleleriz.

Yerleşim alanlarımızın her türlü sorununa ve her türlü rantçı suistimallere karşı biraraya geldik. Birbirimizi dinledik, birbirimizden öğrendik, biraradalığımızdan güç aldık.

6306 sayılı “Afet ve Kentsel Dönüşüm” yasasının “rantçı çevreleri” gözeten uygulama süreçlerinin mağdurları ve potansiyel mağdurları ile 1984 yılında çıkarılan ve yıllardır yerleşimlerimizin hukuki güvenceye kavuşturulması vazifesini kamu idarelerine veren 2981 sayılı kanunun uygulanmamasından ve lehimize hükümler içeren bu kanunun Mayıs 2015’te kaldırılmasının yaratacağı mağduriyetlerin muhatapları bir araya geldik.

Hayatımızın ve haklarımızın yok sayılmasına itiraz ediyoruz. İtiraz etmekle kalmayıp, birlikte ve birbirimizden güç alarak harekete geçiyoruz.

Davetimiz, yok sayılan, hakları ihlal edilen ve “rant amaçlı projelerle” yerinden, hayatından, komşusundan uzaklaştırılmaya çalışılan bütün yurttaşlaradır.

http://mahallelerbirligi.org